Reflexions inicials

Repensar‐nos “la primera pedra” és com repensar‐nos la 2a refundació de la ciutat ideal a la que aspirem. Volem compensar la ciutat desequilibrada amb nous somnis (velles necessitats), o sigui, equilibrar el binomi necessitat‐reacció. ‐maximitzant les reaccions: proposta de 12‐15‐34 primeres pedres corresponents a X nous llocs, X objectes per equilibrar una ciutat actual plena de tics: la nostra 1a opció. ‐minimitzar les necessitats: abstraure’s del present que reclama solucions concretes a problemes globals i repetits. Depurar les problemàtiques conseqüents i centrar‐nos en l’estat mental previ a l’aparició de la necessitat. Això és, un acte fundacional pur. Amb quina fórmula ideològica podem trobar el nombre de pedres màgic? Amb quina variable trobarem la seqüència llògica i reconeixible d’actes fundacionals? Quin ritual “tribal” ens permetrà fer una ciutat ex novo?
Reflexions inicials

Publica un comentari a l'entrada